THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON OUR HEALTH

Authors

Keywords:

Physical activity, healthy lifestyle, sports, movement training

Abstract

With the increasing global prosperity in recent years, the issue of healthy living dominates the agenda, especially in developed countries. Physical activity and nutrition are important elements for a healthy life; It is very important for people to be healthy, improve their quality of life and therefore keep their body mass index at healthy levels (Günay, 2008). When we look at the factors affecting people's lifestyles, nutritional habits and physical activity levels come to the fore, and it is also seen that the rate of chronic diseases decreases in those who choose a healthy lifestyle. (Alpay et al., 2015). When looking at individuals with an active lifestyle and sedentary individuals in terms of nutrition, sedentary individuals consume at least as much nutrition as active individuals. However, since they do not consume as much calories as active individuals, the body mass index of sedentary individuals deteriorates. Based on this factor alone, it can be said that physical activity is an important factor in the fight against obesity (Pekcan, 2002). As a result of various studies conducted by the World Health Organization, it has been determined that physical activity affects human life in different aspects. Although there are important developments observed in recent years with the growth of the world economy and the increase in people's living standards; Chronic diseases occur in individuals who enter into a routine life cycle and adopt a sedentary lifestyle, and their body mass indexes deteriorate (WHO, 2000). Based on this, the aim of our study is to emphasize the importance and effects of physical activity.

References

Açıkada, C. (2009). Bırakın çocuklar oynasın. Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara, 42, 43.

Alp, R. (2023). Pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Altay, M. (2007). Çocukluk ve ergenlikteki fiziksel aktivite deneyimleri ile yetişkinlikteki fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Arslan, M. (2014). Marmara üniversitesi haydarpaşa kampüsünde çalışan öğretim elemanlarının beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Can, S. (2019). Physical activity measurement: objective and subjective methods. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 54(4).

Cana, H. (2012). Sakarya üniversitesinde çalışan personelin fiziksel aktivite düzeyleri, bazı fiziksel özellikleri ve fiziksel uygunluk seviyelerinin tespiti (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).

Koldaş, G. (2017). Marmara bölgesinde beden eğitimi ve spor yüksek okulunda öğrenim gören beslenme dersi almış olan öğrencilerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Kuşgöz, A. (2005). Pansiyonlu ve normal devlet ilköğretim ile özel ilköğretim öğrencilerinin beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve fiziksel uygunluklarının karşılaştırılması. Muğla: Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi.

Pekcan, G. (2004). Adolesan döneminde beslenme. Klinik Çocuk Forumu, 4(1), 38-47.

Pekcan, G. (2006). Sağlıklı yasam bicimi ve diyet kalitesi: sağlıklı diyet göstergeleri. 5. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 59-60, Ankara.

Pekcan, G. (2008). Beslenme durumunun saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın, (726), 16-21.

Serin, E. (2019). Profesyonel, amatör ve sedanter futbol oynayanların fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi–anaerobik dayanıklılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 344-355.

Serin, E. (2020). Aerobik antrenmanlarin vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 3(1), 17-24.

Serin, E., & Taşkin, H. (2016). Anaerobik dayaniklilik ile dikey siçrama arasindaki ilişki. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 37-43.

Taşkin, M., Ekmekçi, E., Taşkin, M., & Peker, C. (2020). Sağlıklı genç yetişkinlerde uygulanan elastik bantlı kuvvet antrenmanlarının kas hipertrofisine etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-9.

Taskin, M., Peker, A. T., Taskin, H., & Unveren, A. (2017). The relationship between agility and orientation ability in judoka children. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(3), 350-353.

WHO, (2000). Technical Report Series, 894. Obesity: preventing and managing the global epidemic Report of a WHO Consultation.

WHO,(2020).https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy lifestyle/body-mass-index-bmi ,erişim tarihi:10.12.2023.

Downloads

Published

2024-01-15

How to Cite

Mikail Yıldızhan. (2024). THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON OUR HEALTH . International Journal of Sports Technology and Science, 1(1), 48–57. Retrieved from https://globsportsjournal.com/index.php/pub/article/view/16