A REVIEW ON THE NEED FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION MODEL STUDY: FOOTBALL IS AN INDIVIDUAL GAME

A REVIEW ON THE NEED FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION MODEL STUDY: FOOTBALL IS AN INDIVIDUAL GAME

Authors

Keywords:

Football, infrastructure, education, teaching model, individualization

Abstract

In new teaching approaches in football, the coach should not dictate his own thoughts to the football players, but should introduce the football player's idea and learning model and direct the football player to scientific and up-to-date training methods. For a football education design to reach the desired level, the flow of learning and teaching should not be done randomly, but in a scientific, systematic and sustainable way. Among the studies carried out in this direction, individualized teaching model activities have an important place. In our study, we took action with the idea of ​​​​conducting an in-depth literature research on this subject and contributing to the field on the subject. In this regard, it is useful to mention some explanations regarding the individualized teaching model. In this study, how the individualized teaching model football education will be implemented is included and tried to be presented. Thus, coaches and scientists can obtain new information about this subject and add different perspectives to their knowledge. Therefore, the aim of our study is to conduct detailed field research on the need for an individualized teaching model in football.

References

Allen, C. (2015). Personalized System of Instruction and Student Performance in High School Weight Training Courses. (Doctoral Dıssertatıons) , 1-143.

Becan. S. (2023). “Bireyselleştirilmiş öğretim modelinin 6.sınıf öğrencilerinde bazı fiziksel parametrelere etkisi” (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE.

Budak, C., Sanioğlu, A., Taşkın, M., & Budak, M. Relationship between maxvo2and anaerobic endurance.

Colquitt, G., Pritchard, T. ve McCollum, S. (2011). The Personalized System of Instruction ın Fitness education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 82(6), 46-54.

Çetin HN, (1997).Teknik analizi ve teknik antrenmanı. II. Spor Bilimi. Ankara

Darby, P., G. Akindes ve M. Kirwin (2007). “Football academies and the migration of african football labor to europe”, Journal of Sport & Social Issues, Volume 31, Number 2, 143-161.

Dinçer, Ö., E. Arı1 vd. (2016). “Profesyonel futbol takımlarının alt yapılarında oynayan genç futbolcuların profesyonel futbol ligleri için performans açısından yeterlilik düzeylerinin incelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Cilt 8, Sayı 1.

Erciyes, G. (2010). Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim ilke ve yöntemleri (s. 253-374). Ankara: Pegem.

Eurosport (2012). “İspanya ligi - Barcelona’da sahada 11 altyapı oyuncusu”, https://www.eurosport.com.tr/ futbol/ ispanya-Ligi-1/ 2012-2013/ ispanya-Ligiİbarcelona-da-sahada-11-altyapi-oyuncusu_sto350 5712/story.shtml (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2023).

Erdoğan ve Özdemir, E. T. (2010). Temel öğrenme ve öğretme. öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Güneş, B. M. (2017). Bireyselleştirilmiş öğretim modeli. model temelli beden eğitimi öğretimi. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.

Güngör, A. (2014). “Avrupa futbol pazarının ekonomik boyutu ve Avrupa futbol kulüplerinde finansal performans analizi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2

Gündüz, N.( 1993). Antrenman bilgisi, Kanyılmaz Matbaası, İzmir,1993.

Günay, M., Yüce, A. (2001). Futbol antrenmanının bilimsel temelleri, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001.

Hannon, J. C., Holt, B. J. ve Hatten, J. D. (2008). Personalized systems of ınstruction model: teaching health-related fitness content in high school physical education. Journal of Curriculumand Instruction, 2(2), 20-33.

İnal, A.N. (2004). Futbolda eğitim ve öğretim. 2. Basım. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara (2004)

Koşar, N,S., Demirel, H,A. (2004). Physiological characteristics of child athletes.orthopaedıca et traumatologıca turcıca, 38 (1), 1-15.

Küçük, V. (2009). Futbolda yetenek seçimi. İstanbul: TFF Fgm Futbol Eğitim Yayınları.

Kalaivani, A. (2014). Personalized system of ınstruction (psimethod) for ınnovative teaching methods and techniques. International Journal of Pharmaceutical Science Invention, 28-30.

Kurak, K. (2020). “Yaz spor okullarında futbol çalışmalarına katılan grupların iki aylık gelişimlerinin fiziksel yönden değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 22, Sayı 3.

Liu, X.F., Y-L. Liu (2016). “The anatomy of the global football player transfer network: club functionalities versus network properties”, Plos One 11(6): https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0156504.

Mayda, F. A. (2019). “Çocuklara Yönelik şiddet ve bağlanma ilişkisinin incelenmesi: futbol altyapı örneği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi SBE.

Meral, S. (2010). “Ailelerin çocuklarını futbol okullarına gönderme sebeplerinin araştırılması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi SBE

Metzler, M.W. (2005). Instructional models for physical education. holcomb hath away pubs.217-255.

Mine, T., Cengiz, T., Turgut, K., & Halil, T. (2014). Relationships between quickness and speed performance in amputee footballers. Science, Movement and Health, 14(Suppl 2), 580-584.

Mirzeoğlu, D. (2018). Model temelli beden eğitimi öğretimi. Ankara: Spor Yayınevi.

Mülazımoğlu, O., (2000). Trabzon’da okullararası futbol müsabakalarında dereceye giren ilk, orta ve liseli sporcuların futbol beceri düzeyleri ve psikomotor özelliklerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.80. Trabzon,

Prewitt, S. L., Hannon, J. C., Colquitt, G., Brusseau, T. A., Newton, M. ve Shaw, J. (2015). Effect of personalized system of ınstruction on health-related fitness knowledge and class time physical activity. The Physical Educator, 72(5).

Pritchard, T., Penix, K., Colquitt, G., & Mcollum, S. (2012). Effects of a weight training personalized system of ınstruction course on fitness levels and knowledge. Physical Educator, 69, 342-359.

Prewitt, S., Hannon, J. C., Colquitt, G., Brusseau, T. A., Newton, M., & Shaw, J. (2015). Implementation of a personal fitness unit using the personalized system of ınstruction Model. The Physical Educator, 72, 382-402.

Prewitt, S. L. (2014). The personalized system of ınstruction: fidelityand effect on health-realted fitness knowledge and ın-class physical activity. The University Of Utah.

Protopapas, P. N. (1974). The keller plan ımplementatıon of the personalızed system of ınstructıon ın a freshman bıology course. The Science Teacher, 44-46.

Seidentop, D. (1974). How to use personalized system of ınstruction in college teaching. national college physical education association for men proceedings, Kansas City, 116-125.

Singh H, 1991. Science of sports training. D.V.S. Publisher, New Delhi, p.159-65.

Soylu, Y. (2016). 16-21 yaş arası elit düzeydeki takımların genç sporcularının duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi SBE.

Soylu, H. (2004). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar, Eğitim ve Psikoloji Yayınları Dizisi, Nobel Yayınları, Nisan.

Sönmez, H. O. (2021). Bireyselleştirilmiş öğretim modelinin serbest stil yüzme becerilerinde öğrenimine etkisi” . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.

TDK, (2023). Türk dil kurumu. https://sozluk.gov.tr/

TFF,(2009). Türkiye Futbol Federasyonu. https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/2009DK/FGM/yayinlar/aylik-kitapcik/cocuk-ve-genclerde-futbol(Eylul).pdf. (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2023).

TFF,(2009). Türkiye Futbol Federasyonu. https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/2009DK/FGM/yayinlar/aylik-kitapcik/FutboldaYetenekSecimi(Mayis).pdf.

Yaşar, O. M. ve H. Sunay (2019). “A new football phılosophy ın turkısh football altınordu football academy”,new horizons in sport sciences, Sayfa 87, Ankara: Gece Akademi Yayınları.

Yaşar, O. M. (2015). İç anadolu bölgesinde görev yapan futbol altyapı antrenörlerinin iş doyum düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi SBE.

Yenibertiz, S., & Mirzeoğlu, A. (2019). Bireyselleştirilmiş öğretim modelinin voleybol becerilerinin öğrenilmesi ve tutuma etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Published

2023-12-28

How to Cite

Turhan , M., & Gümüşay , M. (2023). A REVIEW ON THE NEED FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION MODEL STUDY: FOOTBALL IS AN INDIVIDUAL GAME : A REVIEW ON THE NEED FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION MODEL STUDY: FOOTBALL IS AN INDIVIDUAL GAME . International Journal of Sports Technology and Science, 1(1), 35–47. Retrieved from https://globsportsjournal.com/index.php/pub/article/view/15