PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS OF THE FOOTBALL BRANCH

Authors

Keywords:

Football, strength, speed, endurance

Abstract

Football, which is followed with interest by the masses in today's world, is a sport that entertains people. professional and professional sports by athletes who are devoted to this sport as well as their branch. literally can be implemented. Developmental strategies of football sport are many We can also see the benefits. Economic, political, socio-cultural and psychological in many areas Its social impact is too great to ignore. Individually, he as in the sports branch, the features required for the performance of football are given to the athletes. gained as a result of the training provided. Coming out for the flawed sport of football starting from here. The resulting requirements are among the permanent ones of this sport. athletes The endurance of the training they perform, what needs to be done during the performance of the sport It contributes to strength and also to the acquisition of speed, which is one of its important elements. provides. The general issue discussed effectively is literally the supporters of these elements. better by the players of this popular sport, which is followed fondly by It is to examine some concepts that are important for the components.

References

Açıkada, C., & Ergen, E. (1990). Bilim ve spor. Ankara: Bro-Tek Ofset Matbaacılık.

Akgün, N. (1994). Egzersiz fizyolojisi. İzmir: Ege Üniversite Basımevi

Arıkan, Y. (2007). Futbolda şiddet ve polis, Polis Bilimleri Dergisi, s.109-132.

Bompa, T. and Haff, GG. (2015). Dönemleme: antrenman kuramı ve yöntemi. Çeviren Tanju Bağırgan, Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Eniseler, N. (2010). Bilimin ışığında futbol antrenmanı. Manisa: Birleşik Matbaacılık.

Günay, M., Erol, A., & Savaş, S. (1994). Futbolcularda kuvvet esneklik çabukluk ve anaerobik gücün boy vücut ağırlığı ve bazı antropometrik parametreler ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, s. 3-11.

İnal, A. N. (2013). Futbolda eğitim ve öğretim, Nobel Akademik Yayıncılık

Köklü, Y., Özkan, A., & Alemdaroğlu, U. (2009, 7 2). Genç futbolcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin oynadıkları mevkilere göre karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, s. 61-68.

Köse, M. (2018). Futbolcu ve futsalcılarda dar alan oyunlarına verilen fizyolojik ve kinematik yanıtların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Kubat, A. (2001). Futbol altyapı antrenörlerinin altyapı eğitiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya,

Lutz, H. (2010). Besser fußball spielen mit life kinetik: das sensationelle gehirn- und bewegungstraining. BLV Buchverlag.

Peker, A. (2017). Life kinetik antrenmanlarının bilişsel işlemler üzerine etkisi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Rankovic, G., Mutavdzic, V., Toskic, D., Preljevic, A., Kocic, M., Rankovic, GN., Damjanovic, N. (2019). aerobiccapacity as an ındicatorındifferentkinds of sports, BosnianJournal of Basic Medical Science, 10(1), 44-48.

Serin, E. (2019). Profesyonel, amatör ve sedanter futbol oynayanların fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi–anaerobik dayanıklılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 344-355.

Şentürk, U. (2011). 17-20 Yaş basketbolcu ve futbolcuların, izokinetik kuvvetlerinin (diz fleksiyon ve ekstansiyonlarının) karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi

Yaman, İ., & Özpak, N. (2021, 4 1). Futbolcularda uygulanan sürat ve çeviklik antrenmanlarının bazı performans parametrelerine etkisi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, s. 1-10.

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Akif Taş. (2023). PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS OF THE FOOTBALL BRANCH. International Journal of Sports Technology and Science, 1(1), 1–8. Retrieved from https://globsportsjournal.com/index.php/pub/article/view/10